Svenska Yessällskapet har slutat.

SYS har lagt verksamheten på hyllan och finns inte mer. Vill du veta varför kan du läsa om det här. SYS Facebook sida har övergått i Svenska Progsällskapet, SPS.

SPS:s Facebooksida är https://www.facebook.com/svenskaprog.

SYS gamla mailinglista har också bytt namn till Svenska Musiklistan. Användbara adresser dit är följande:

Mailistans websida: http://groups.yahoo.com/group/svenskamusik/

Börja prenumerera på Listan: svenskamusik-subscribe@yahoogroups.com